خدمات ما

مشاوردهی در امر مدیریت

استراتژی EG
سازمان
رهبری
تولید
لجستیک
بازاریابی

فروش + بازاریابی مشاور

EG مدیریت برند
مدیریت محصول
قیمت گذاری
سیاست های فروش، روابط عمومی،
مدیریت مشتری

مشاوره زنجیره تامین

EG تدارکات
مدیریت زنجیره تامین
افزایش بهره وری

کیفیت + مشاوره تنظیم مقررات

EG بازسازی
کاهش هزینه
بهینه سازی فرایند
توسعه سازمانی

مشاوره IT

پروژه هدف گذاری و برنامه ریزی
فرآیند کسب و کار و طراحی سیستم
پشتیبانی مدیریت پروژه

مشاوره پزشکی

توصیه های پزشکی و مرتبط با محتوای برای بخش های متخصص
در پاسخ به پرسش های پزشکی
توسعه طرح نقد و بررسی پزشکی
آموزش پزشکی برای کارکنان (داخلی و خارجی)

استراتژی دید کانسالتینگ این است که گروهی از افراد همفکر را تشکیل دهد که بهترین نتیجه تژی‬
را برای رشد کسب و کار شما ایجاد می کنند.‬

به شركت خدمات مشاوره اي ”(Diid Consulting) خوش آمدید"

با سالها تجربه، Diid Consulting یکی از بهترین راهنما ها در كليه ي زمينه های اقتصادی، پزشکی و فنی مورد نیاز شرکت شما ميباشد.

اخبار جدید

  • "قانون كنترل صادرات چین در سال 2017 با تحریم های تحت حمایت آمریكا ، اجاره زندگی جدید داده می شود. پذیرش در مارس 2020 قابل تصور بوده است. " (اتاق صنعت و تجارت) از مشاوره شما خوشحال خواهیم شد. مشاوره خود را دریافت کنید...